5 jan. 2015

Ekologisk odling och matproduktion?

Ibland blir jag så trött... riktigt trött.... När det gäller ekologisk odling så finns det många missuppfattningar som vore bra om man kunde rätta till. Men finns ett problem, och det är att det finns en del av ekologisk odlingskultur som är näst intill sektliknande. Det är en liten del men den försvårar spridningen av intresset för ekologisk odling. Jag vill ge upp. Sluta bry mig vad andra säger och "kokona" in mig i min bubbla och vara lycklig.

MEN om man vill förändra världen, göra den till en lyckligare plats, en värld värd att leva i framtiden kan man inte sluta bry sig. Nej tvärtom, man måste förmedla och berätta, om och om igen. Även när man får mothugg och dumma kommentarer. Det där med dumma kommentarer är knepigt, kan man verkligen säga att de är dumma eller kommer de bara ur en annan synvinkel? I all välmening; well, you say poh-tay-toe and I say po-tah-toe.

När jag började skriva detta inlägg förstod jag att risken är stor att trampa på andras tår och det är INTE min mening. Det vore roligt att diskutera sakfrågan på ett konstruktivt sätt, att funderingarna leder framåt!

Ganska snabbt blev detta inlägg långt och snårigt. Så jag blev tvungen att skriva om det och omstrukturera, det blir en serie inlägg istället för ett enda. Skrivna av en amatör som tänker runt ekologisk odling. Ja, jag är en amatör som odlar för husbehov, jag är inte ett proffs, men ganska påläst skulle jag vilja hävda. Vi får se, kanske att du tycker att jag är helt ute och cyklar?!

Vad är det som har fått mig att skriva inlägget från början? Det är påståenden jag kommit i kontakt med framförallt från kommentarer i olika diskussionsforum men även från samtal i vardagen. Jag listar några av dem här nedan och som ni ser är det två kategorier av påståenden. Det är som om det fanns två läger, två sidor att välja mellan och det i sig är kanske en av de största anledningarna till detta inlägg. Att det ska vara allt eller inget, svart eller vitt, sant eller falskt. Att man glömmer bort ett sammanhang, olika faktorer som möjliggör det ena eller det andra. Ja ja, här kommer citaten/kommentarerna:

 • Det är onödigt att odla ekologiskt för att det finns gift i ekologiska produkter också.
 • Vi kan inte odla ekologiskt och mätta hela jordens befolkning.
 • Att producera och äta ekologisk mat är för dyrt.
 • Att äta ekologisk mat är att vara vegetarian, eller ännu hellre vegan.
 • Ekologisk odling är alltid bättre än konventionell odling.
 • Om man äter icke-ekologisk mat får man cancer.
 • I ekologisk mat får eller borde det inte finnas några E-nummer.
 • Citronsyra är gift och borde inte finnas i ekologisk mat.
 • Ekologisk mat är naturlig mat.

Jag ska försöka mig på att bemöta alla dessa punkter utifrån mina tankar.  Jag ska också berätta hur jag ser på ekologisk odling och hur jag förhåller mig till det i min vardag. Som jag nämnde förut blir det jättelångt att få med allt i ett inlägg så jag delar upp det i några delar. Jag börjar att bemöta ovanstående citat/kommentarer. Följ med på denna ekoresa!

Det som är bra att ha med sig i bakhuvudet är att det är skillnad på att odla ekologiskt för husbehov för en familj och att odla ekologiskt för ett helt samhälle. Det är olika intressefaktorer bakom, samt olika behov. Dessutom uppfattar jag att marknaden har stulit hela begreppet i sitt intresse. Det är också skillnad mellan att köpa sin mat och att odla sin mat vad gäller ekologiskt eller konventionellt. Dessutom gissar jag att vi använder oss av olika definitioner på vad ekologiskt innebär. Jag utgår från jordbruksverkets och livsmedelsverkets definition.


Det är onödigt att odla ekologiskt för att det finns gift i ekologiska produkter också.
Ja, det kan finnas gifter i ekologiska produkter, men det är frågan om olika mängder om man jämför produkterna. Den giftfria odlaren kan inte skydda sig mot de gifter som finns i luften, regnet och i jorden, både orsakade av annan industri, biltrafik och av konventionell odling. Rester av bekämpningsmedel som ofta används av konventionell odling som använder sig av kemikalier finns i både vattendrag, sjöar och i nederbörden.

"Och tungmetaller som kadmium finns i jordarna, både naturligt och på grund av till exempel trafikutsläpp, konstgödsel och avloppslam. Därför kan tungmetaller hittas i mat som odlas i jorden. Skillnaden är att ekobönderna inte tillför nya gifter till jorden, vilket kemikaliejordbruket gör." Naturskyddsföreningen

Dessutom kan man inte så förenklat föra resonemanget att det är onödigt med ekologisk odling för att det finns gifter i dessa produkter. Att odla ekologiskt handlar inte bara om produkten i sig utan även vilken påverkan man har i sitt odlande både nu och i framtiden. Dvs, det finns en långsiktig tanke bakom ekologisk odling. Hur ser vi till att inte utarma jorden? Hur får vi så frisk jord som möjligt? Hur producerar vi mesta möjliga till mista möjliga miljöpåverkan i framtiden?

Vi kan inte odla ekologiskt och mätta hela jordens befolkning.
Det här en ickefråga i dagsläget tråkigt nog. Vi har människor som svälter även med den konventionella odlingen. Så argumentet håller inte som anledning till att inte odla ekologiskt. Snarare borde man ställa sig frågan om hur vi kan omfördela våra resurser så att fler kan ta del av dem.  Vi kastar många kilo mat i våra hushållssopor per år. Vi bränner upp skördar som inte blir sålda pga dumpade priser. Vi har blivit vana att äta vad vi vill året runt, t ex jordgubbar under vintertid. Vad är du villig att försaka för att andra ska få det bättre?

Att producera och äta ekologisk mat är för dyrt.
Nja, visst kan man hitta produkter som är mycket dyrare som är ekologiska jämfört med icke ekologiska. Det finns också produkter som endast skiljer någon krona. Jag tycker det är mer intressant att tänka så här; istället för att äta ekologiskt kött fem dagar i veckan kan man under två dagar byta ut köttet till vegetariska alternativ med fina ekologiska grönsaker. Kött är dyrare än grönsaker, både ekologiskt kött och icke ekologiskt kött.

Många hävdar att det även är en klassfråga att kunna välja ekologiska produkter och det kanske stämmer till viss del men långt ifrån i den utsträckning som antas tänker jag. Det är klart att det finns undantag. Dock tror jag att det snarare handlar återigen om vad man äter och hur ofta. Vad anser vi vara en normal veckas matsedel? Vi äter mer kött per person nu än tidigare och vi tycker att det är självklart att vi ska kunna göra det.

Jordbruksverket - Köttkonsumtion
Svenskt kött - Hur mycket kött äter vi
Jordbruket i siffror - diagram
DN-Så mycket mer kostar det att äta ekologiskt

Dessutom lägger vi i genomsnitt mindre pengar på mat är vi gjorde för 60 år sedan. Då la man ca en tredjedel av lönen på mat och nu avsätter vi 12%, drygt en tredjedel av det vi handlade mat för förr. Så frågan är hur vi prioriterar våra kostnader, även om det finns undantag.

Att äta ekologisk mat är att vara vegetarian eller ännu hellre vegan.
Delvis skulle man kunna få poäng för denna, men vegetativ produktion är mindre miljöbelastande i genomsnitt jämfört med köttproduktion, dock är inte konventionell grönsaksodling och spannmålsodling i sig ekologisk. Så visst, äta mer grönsaker är bra men det betyder inte att det är mer ekologiskt att vara vegetarian eller vegan. Det är faktiskt så att jag som äter ekologiskt kött är mer ekologisk i mitt köttätande än en vegetarian som äter grönsaker som är konventionellt odlade med bekämpningsmedel. För vi pratade om ekologisk mat!

Ekologisk odling är alltid bättre än konventionell odling.
Nja, oerhört förenklat tänkt och helt utan att ta med andra faktorer. Denna fråga tycker jag själv kanske är den mest svåra att förhålla sig till. Är det bättre att köpa ekologiska tomater från Spanien under vintertid som transporteras hit än tomater som är odlade i Sverige i uppvärmda växthus och som ej är ekologiska? Frågan om odlingen ja, frågan om konsumtion av dessa tomater blir nog svaret nej. Knepigt.

Sedan finns det faktiskt konventionella småodlare som har bra djurhållning och bra odlingar. Att vara konventionell måste inte innebära bov-etikett. Det finns ett ganska stort spann att förhålla sig till, det är inte svart eller vitt. Jag som hushållsodlare är inte helt ekologisk i min odling eller djurhållning utifrån jordbruksverkets och livsmedelsverkets kriterier och ändå anser jag mig vara "typ" ekologisk. Mer om detta senare, nästa del i Ekologisk odling!

Kan också tänka mig dels att det är ett problem om några få skapar ett monopol runt ekologisk odling och etiketterar allt annat som dåligt på marknaden. Dels att det finns ekonomiska intressen före miljö eller samhällsintressen eftersom det ligger i tiden att äta ekologiskt och att ta hand om sin kropp.

Om man äter icke-ekologisk mat så får man cancer.
Det finns inga större studier som har gjorts på människor som äter endast ekologisk mat och cancer. "Superfood" som hämmar cancer är jag tveksam till även om det finns fullt med "fakta" om det på internet. Jag har tyvärr svårt att hitta några medicinska artiklar om det. Jag hittar att mat kan påverka behandlingen av cancer, men det är ju en annan sak. Jag har även hittat olika matprodukter som är cancerframkallande. Dessutom ser jag att det säkert är svårt att påvisa kopplingen mellan konventionell mat och cancer då fler faktorer påverkar, till exempel var vi bor, vad vi utsätts för i närmiljön, hur vi motionerar och vilka gener vi har.

Tycker ändå att ämnet är intressant, hur konventionell respektive ekologisk mat påverkar vår hälsa. Intressant att läsa:
Kvalitet, hälsa och ekologisk mat – nya rön från forskningen 
Är det bättre för hälsan att äta ekologiskt?

I ekologisk mat får eller borde det inte finnas några E-nummer.
Meh... det finns ett litet missförstånd om E-nummer, som om att de var till för att skada maten vi äter. Eller att de alltid är meningslösa tillsatser i maten. Här kan du läsa om E-nummer: Livsmedelsverket Det finns faktiskt många E-nummer som jag är tacksam att de finns i maten då jag verkligen inte vill ha härsken mat. Sen finns det också E-nummer som jag inte behöver och undviker. Jag tror att man kanske ställer likhetstecken mellan E-nummr, tillsatser och kemikalier.

Processade ekologiska matprodukter kan absolut innehålla E-nummer. Men det måste vara godkända och jag gissar på att de är färre till antalet än i icke ekologiska produkter. Olika märkningar har sina kravspecifikationer och det känns som en djungel. Här kan du läsa till exempel KRAVs regler över E-nummer: Äkta vara och E-nummer.

Citronsyra är gift och borde inte finnas i ekologisk mat.
Först och främst, jag ber dig läsa ovanstående och även länkarna. Framställd citronsyra används som antioxidationsmedel som är ett surhetsreglerande medel och som man använder i verkan mot härskning och missfärgning.

Citronsyra finns naturligt (dvs inte tillsatt) i bland annat frukt och bär. Även i människokroppen som producerar ämnet själv!

Det finns många åsikter om citronsyra som gift, som allergiframkallande och att det skulle medföra andra hälsofaror. Enligt livsmedelsverket och Äkta Vara finns inget något sådant samband:

Jag är inte tillräckligt medicinskt kunnig men skulle inte överkänslighet mot tillsatsen kunna ha något med framställningsprocessen att göra? Hur vet man att man reagerar mot just citronsyran? Jag gissar på att det är flera samverkande faktorer som framkallar en reaktion. Observera att jag INTE säger att en reaktion inte är möjlig. Jag kom lite ifrån ämnet men jag gissar på att exempelvis önskan om att ekologisk saft inte ska innehålla citronsyra kommer från denna föreställning.

Ekologisk mat är naturlig mat...
Det beror ju på vad man menar med naturlig! Är processad mat naturlig? Är det naturligt med tillsatser? Vad är en tillsats och vad är en smakförstärkare? Innan jul köpte maken och jag en gudomligt god ekologisk salami som är processad och har tillsatser som kryddor och salt. Himmelskt god!
7 kommentarer:

 1. Intressant Johnna, och vi tänker rätt lika. Men citronsyran är jag lite tveksam till, tror som du skriver att det har med processen att göra, eftersom den numera tillverkas av svartmögel och inte alls har med citroner att göra längre. Mögel är många allergiska mot och säkert finns det rester kvar i produkten. Jag har själv många vänner som helt har fått ta bort produkter med citronsyra efter kraftiga reaktioner de senaste åren. På äkta vara skriver de lite om det här också http://www.aktavara.org/news.aspx?r_id=112765

  SvaraRadera
 2. Så bra! Att få sina tankar formulerade, satta på pränt! Minns när jag på ett flyg satt bredvid en man som läste en deckare och berättade hur bra den var. Själv läste jag Mats-Eric Nilssons "Den hemlige kocken". DET var en spännande bok. Lyckades inte övertyga min granne dock... Det var genom den boken jag fick upp ögonen och yrvaket började se mig omkring. Numera handlar vi det ekologiska som finns när vi måste köpa. Odlar en del - lite halvhjärtat. Bryr mig mindre om den egna hälsan än jorden, djuren, framtiden när jag handlar och odlar. Hälsan påverkas av nöjet av planering, grävande, matlagandet - idag tog jag in någon liter brysslar t ex. - de ska jag roa mig med i morgon!
  Nå tack för att du tar dig tid till tänkande, skrivande, fotograferande, planerande (var 17 du nu hittar den) förutom allt annat. Jag kan bara luta mig bakåt och läsa och le!

  SvaraRadera
 3. Bra skrivet Johnna! Att uttrycka sina åsikter får alltid någon att surna till, oavsett vad man uttrycker och skall man ta hänsyn till det ja, då får man hålla sig till avdelningen "värdelöst vetande". Du är påläst i ämnet och på sin egen blogg bör man få uttrycka det som känns viktigt.

  Det stora bekymret, tycker jag är att okunskapen om vad ekologi är och hur viktigt detta är för vår existens här på planeten. Naturen klarar sig utan oss men det omvända gäller inte.

  Det är riktigt att vi inte längre har mark som är fri från föroreningar. Tungmetaller är grundämnen och icke nedbrytbara så gamla synder finns kvar för evigt samt att det trots bättre rening fortfarande läcker ut metaller i vår miljö. Från gruvdrift har vi stora läckage av bly, kadmium, koppar och zink som via vattendrag tar sig ut till sjöar och hav. När vi eldar frigörs kol och omvandlas till koldioxid och alla tungmetaller som trädet tagit upp blir kvar i askan. Men det kan väl knappast vara ett skäl till öka på föroreningarna i marken.

  Framställningen av konstgödsel är energikrävande, det sägs att det krävs ett kg olja för att producera ett kilo kväve. Kadmium är en förorening i den fosfat som ingår vid produktionen av konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och helt nödvändig för allt som skall växa men genom konstgödsling läcker den ut i våra sjöar och hav och resulterar i övergödning. Algblomningen är ett resultat av detta.

  Det storskaliga fossilberoende jordbruket som upprätthålls med konstgödsel och bekämpningsmedel är inte hållbart, det är kortsiktigt och utarmar jorden på biologisk mångfald. Det är faktiskt inte särskilt svårt att förstå.

  Påståendet att ekologisk odling håller människor i fattigdom har jag aldrig förstått. Vi har inte kunnat utrota fattigdomen trots det växande kemikaliejordbruket. Det handlar mera om hur vi fördelar våra gemensamma och i många fall knappa resurser.

  För fattiga människor i tredje världen har det lilla familjejordbruket varit skillnaden mellan mat och svält. Kunskaper som förts vidare genom generationer, samlandet av grödor i ladorna där mångfalden av utbudet varit livsavgörande när någon gröda drabbats av missväxt. Nu växer en monokultur fram som med hjälp av kemikalier skall producera mat. Bönderna blir beroende av bioteknikföretagen och ensidigheten gör matproduktionen riskfylld. Dessutom låter sig inte naturen betvingas och svarar med resistens. Monsterogräs som inte låter sig tuktas av allt mer kemikalier är redan idag ett stort bekymmer på många håll i världen

  När man funderar över dessa frågor är det viktigt att förstå att den ultimata makten på vår jord är makten över matproduktionen.

  Jag funderar inte så mycket över min egen hälsa i dessa sammanhang, jag är en urusel kock men bekymrar mig mycket om vad som händer med vår natur och den livsviktiga biologiska mångfalden. Vi har bara en planet och kan inte emigrera. Planetens resurser kan inte växa, vi måste vårda våra ekosystem ödmjukt så att de kan fortsätta producera alla nyttigheter vi behöver för vår överlevnad.

  Ursäkta mitt långa inlägg, fortsätt du att skriva om väsentligheter och dela med dig av din kunskap!

  Kram!  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte ska du ursäkta ditt långa inlägg, jag är tacksam över dina tankar!

   Radera
 4. Håller precis som föregående talare med om att det är en mycket bra text och jag är imponerad över att du orkade. Det finns så mycket åsikter om det här att det är snudd på omöjligt att hålla en balanserad diskussion i ett debattklimat där ingenting kan vara annat än svart eller vitt. Höstens inlägg på DN av och med SLU vittnar om det. Det finns tyvärr lika många felaktigheter på både sidor i deras respektive onyanserade hörn.

  Därför tycker jag nästan att det viktigast av allt i ditt inlägg är att du även tar upp de missuppfattningar ekofanatiker har. Det är oftast de som gör det svårt för ekokritiker att lyssna; att de sätter fingrarna i öronen och börjar nynna hjälper ingen och en sån person går inte att nå fram till. Jag hoppas därför att det här sprider sig vidare till alla dem som normalt inte lyssnar för att det enda de i vanliga fall får höra är extrema och ensidiga åsikter.

  Jag har länge funderat på om man själv kanske skulle tagit initiativet till en liknande text, men jag har tyvärr fastnat på "ge upp och inte bry mig"-stadiet på grund av den stundvis extrema diskussionsmiljön som omger ämnet ekologiskt. Applåderar dig för att du tog dig längre :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack snälla Alexandra, det värmer!
   Jag har också fastnat i ge upp stadiet en längre tid... man kommer förhoppningsvis över det. :-) Dela gärna texten om du vill, jag blir bara glad om fler läser och reflekterar!

   Radera
 5. Du skrev det inlägget jag planerat att skriva en längre tid, men inte har orkat ta itu med!

  SvaraRadera