3 feb. 2010

Tonas ner...

Läser Dn och följer deras "klimatserie" och en sak som jag har funderat nu ett bra tag på är att det här med åsikter, spekulationer, vetenskaplig fakta och teorier. Jag är absolut för att man diskuterar och funderar, drar paralleller och spekulerar för att få till förändring. Jag tror på förändring och även om det är kortsiktiga förändringar så kan de leda till större och vidare.

Men när åsikter och spekulationer blir till fakta då ska man ta öronen åt sig. Tyvärr är det bara så svårt i vissa fall analysera faktan som presenteras. I kampen om jorden och klimathotet blir just "faktan" i sig ett hot. Jag tror att man inte kan ta till sig information eller till och med att man slår ifrån sig för att den är så överväldigande.

Detta ger näring till de tvivlande och skeptikerna. Jag blir lite illa berörd över att man vågar spela ut så hårt en så viktiga sak. Nya och gamla forkningsresultat diskuteras och blötläggs... jag bara undrar... är gäddan en fisk?

"Sammantaget antyder de nya rönen att de värsta klimatprognoserna troligen är felaktiga.

Men studierna avslöjar också hur bristfälliga våra kunskaper om klimatet är och att vi bör vara ytterligt försiktiga med att dra långtgående slutsatser utifrån det vi vet i dag.

Varningen är extra befogad just nu, med tanke på hur politiserad klimatfrågan blivit. Även forskare har hävt ur sig påståenden som saknat grund. Ett av dessa påståenden, att glaciärerna i Himalaya kommer att smälta bort inom 25 år, letade sig till och med in i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC)." Dn Publicerat 2010-02-02 Värsta klimatprognoserna tonas ner.


Ändå hoppfull...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar